ANEXA Nr. 3 HG 611/2008

ANEXA Nr. 3

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică:..........

Funcţia publică solicitată:..........

Numele şi prenumele:..........

Adresa: ..........

Telefon: ..........

Studii generale şi de specialitate

Studii medii liceale sau postliceale

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de scurtă durată

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de lungă durată

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat şi doctorat

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de studii

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Limbi străine *)

Limba

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoştinţe operare calculator

..........

Cariera profesională

Perioada

Instituţia/firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncă *) :

1...........

2...........

Persoane de contact pentru recomandări *) :

1...........

2...........

3...........

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data ..........

Semnătura ..........

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ANEXA Nr. 3 HG 611/2008