hg 856 2002 evidenta gestiunii deseurilor

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE HG 856 2002 actualizata privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase publicata in Monitorul Oficial nr. 659 din 5.9.2002

Actualizata prin Hotărâre nr. 210/2007 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului 19 martie 2007 Monitorul Oficial 187/2007 Art. 51

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 181 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol
Art. 1 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 2 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 3 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 4 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 5 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 6 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 7 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 8 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 9 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 10 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 11 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 12 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
Art. 13 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
ANEXA Nr. 1 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor
ANEXA Nr. 2 hg 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor