HG 925 2006 actualizata Norme aplicare OUG 34 2006

Hotarare HG 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20.7.2006


Actualizata prin Hotărâre nr. 834/2009 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 27 iulie 2009 M. Of. 515/2009 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 303 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol
Art. 1 HG 925/2006 Dispoziţii generale
Art. 2 HG 925/2006 Dispoziţii generale
Art. 3 HG 925/2006 Dispoziţii generale
Art. 4 HG 925/2006 Dispoziţii generale
Art. 5 HG 925/2006 Dispoziţii generale
Art. 6 HG 925/2006 Dispoziţii generale
Art. 7 HG 925/2006 Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie
Art. 8 HG 925/2006 Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie
Art. 9 HG 925/2006 Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie
Art. 10 HG 925/2006 Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie
Art. 11 HG 925/2006 Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie
Art. 12 HG 925/2006 Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie
Art. 13 HG 925/2006 Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire Stabilirea criteriilor de atribuire
Art. 14 HG 925/2006 Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire Stabilirea criteriilor de atribuire
Art. 15 HG 925/2006 Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire Stabilirea criteriilor de atribuire

Art. 16 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006
Art. 17 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006
Art. 18 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006
Art. 19 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006
Art. 20 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006
Art. 21 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006
Art. 22 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006
Art. 23 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006
Art. 24 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006
Art. 25 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006
Art. 26 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006
Art. 27 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006
Art. 28 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006
Art. 29 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006
Art. 30 HG 925/2006 Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006
Art. 31 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia deschisă
Art. 32 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia deschisă
Art. 33 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia deschisă
Art. 34 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia deschisă
Art. 35 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia deschisă
Art. 36 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia deschisă
Art. 37 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia deschisă
Art. 38 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia deschisă
Art. 39 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia deschisă
Art. 40 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia deschisă
Art. 41 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia restrânsă
Art. 42 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia restrânsă
Art. 43 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia restrânsă
Art. 44 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia restrânsă
Art. 45 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitaţia restrânsă
Art. 46 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Dialogul competitiv
Art. 47 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Dialogul competitiv
Art. 48 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Dialogul competitiv
Art. 49 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Dialogul competitiv
Art. 50 HG 925/2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Dialogul competitiv

Start 1  3  Final
Pagina 1 din 3