Legea 10 2001 actualizata

Legea 10 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial nr. 279 din 4 aprilie 2005 în temeiul art. VII din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Legea 10 2001 actualizată prin:

 • Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Monitorul Oficial 714/2010
 • Legea 302/2009 - pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989 Monitorul Oficial 680/2009
 • Legea 1/2009 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989 Monitorul Oficial 63/2009
 • Decizie Curtea Constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i), art. 45 alin. (2) şi art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989 Monitorul Oficial 737/2008
 • Legea 247/2005 - privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente Monitorul Oficial 653/2005
 • Legea 74/2007 - pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Monitorul Oficial 215/2007
 • OUG 209/2005 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii Monitorul Oficial 1194/2005
 • OUG 209/2005 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii Monitorul Oficial 1194/2005
 • Rectificare Monitorul Oficial 914/2005 Monitorul Oficial 914/2005
   

Cititi mai jos Legea nr. 10/2001 pe articole sau descarcati varianta PDF: Legea 10 2001 pdf.

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Dispoziţii generale
Art. 8 Dispoziţii generale
Art. 9 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 10 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 11 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 12 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 13 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 14 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 15 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent

Art. 16 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 17 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 18 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 19 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 20 Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent
Art. 21 Proceduri de restituire
Art. 22 Proceduri de restituire
Art. 23 Proceduri de restituire
Art. 24 Proceduri de restituire
Art. 25 Proceduri de restituire
Art. 26 Proceduri de restituire
Art. 27 Proceduri de restituire
Art. 28 Proceduri de restituire
Art. 29 Proceduri de restituire
Art. 30 Proceduri de restituire
Art. 31 Proceduri de restituire
Art. 32 Proceduri de restituire
Art. 33 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 34 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 35 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 36 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 37 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 38 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 39 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 40 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 41 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 42 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 43 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 44 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 45 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 46 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 47 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 48 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 49 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 50 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Start 1
Pagina 1 din 2