Legea 132 din 1997 Rechizitionarea bunurilor

Legea 132 din 1997 privind rechiziţionarea bunurilor şi prestările de servicii în interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 161 din 18.7.1997

 

Actualizată prin:

  • Lege nr. 410/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public 30 octombrie 2004 Monitorul Oficial 986/2004


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Dispoziţii generale
Art. 8 Dispoziţii generale
Art. 9 Evidenţa bunurilor rechiziţionabile şi a persoanelor fizice chemate pentru prestări de servicii în interes public
Art. 10 Evidenţa bunurilor rechiziţionabile şi a persoanelor fizice chemate pentru prestări de servicii în interes public
Art. 11 Evidenţa bunurilor rechiziţionabile şi a persoanelor fizice chemate pentru prestări de servicii în interes public
Art. 12 Evidenţa bunurilor rechiziţionabile şi a persoanelor fizice chemate pentru prestări de servicii în interes public
Art. 13 Evidenţa bunurilor rechiziţionabile şi a persoanelor fizice chemate pentru prestări de servicii în interes public
Art. 14 Efectuarea rechiziţiei de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public
Art. 15 Efectuarea rechiziţiei de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public

Art. 16 Efectuarea rechiziţiei de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public
Art. 17 Efectuarea rechiziţiei de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public
Art. 18 Efectuarea rechiziţiei de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public
Art. 19 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 20 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 21 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 22 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 23 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 24 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 25 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 26 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 27 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 28 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 29 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 30 Comisii de rechiziţii. Despăgubiri. Restituiri. Contestaţii [1]
Art. 31 Scutiri de rechiziţii de bunuri şi de prestări de servicii în interes public
Art. 32 Scutiri de rechiziţii de bunuri şi de prestări de servicii în interes public
Art. 33 Sancţiuni
Art. 34 Sancţiuni
Art. 35 Sancţiuni
Art. 36 Sancţiuni
Art. 37 Sancţiuni
Art. 38 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 39 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 40 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 41 Dispoziţii finale şi tranzitorii