Legea 137 din 2002 Accelerarea privatizarii

Legea 137 din 2002 actualizată privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 28.3.2002

 

Actualizată prin:

Legea 190 2011 - pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 03 noiembrie 2011 Monitorul Oficial 764/2011

 • OUG nr. 26/2006 - pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 03 aprilie 2006 Monitorul Oficial 296/2006
 • OUG nr. 26/2005 - privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante 08 aprilie 2005 Monitorul Oficial 296/2005
 • Ordonanţă nr. 36/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 29 mai 2004 Monitorul Oficial 90/2004
 • OUG nr. 37/2004 - privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie 28 mai 2004 Monitorul Oficial 481/2004
 • Lege nr. 149/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri 15 mai 2004 Monitorul Oficial 424/2004
 • Ordonanţă nr. 36/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 03 februarie 2004 Monitorul Oficial 90/2004
 • Ordonanţă nr. 86/2003 - privind unele reglementări în domeniul financiar 26 decembrie 2003 Monitorul Oficial 624/2003
 • Lege nr. 556/2003 - pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 25 decembrie 2003 Monitorul Oficial 922/2003
 • OUG nr. 208/2002 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 22 decembrie 2003 Monitorul Oficial 961/2002
 • Ordonanţă nr. 55/2003 - privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom“ – S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului 26 august 2003 Monitorul Oficial 605/2003
 • OUG nr. 8/2003 - privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat 05 martie 2003 Monitorul Oficial 144/2003
 • OUG nr. 208/2002 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 28 decembrie 2002 Monitorul Oficial 961/2002

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Diminuarea participaţiei statului
Art. 5 Vânzarea de acţiuni Diminuarea participaţiei statului
Art. 6 Vânzarea de acţiuni Diminuarea participaţiei statului
Art. 7 Vânzarea de acţiuni Diminuarea participaţiei statului
Art. 8 Vânzarea de acţiuni Diminuarea participaţiei statului
Art. 9 Vânzarea de acţiuni Diminuarea participaţiei statului
Art. 10 Vânzarea de acţiuni Diminuarea participaţiei statului
Art. 11 Vânzarea de acţiuni Diminuarea participaţiei statului
Art. 12 Vânzarea de acţiuni Diminuarea participaţiei statului
Art. 13 Vânzarea de acţiuni Diminuarea participaţiei statului
Art. 14 Majorarea capitalului social prin aport de capital Diminuarea participaţiei statului
Art. 15 Valorificarea activelor societăţilor comerciale, inclusiv cele de interes strategic, şi transferul cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social Diminuarea participaţiei statului

Art. 16 Măsuri speciale în procesul de privatizare
Art. 17 Măsuri speciale în procesul de privatizare
Art. 18 Măsuri speciale în procesul de privatizare
Art. 19 Măsuri speciale în procesul de privatizare
Art. 20 Măsuri speciale în procesul de privatizare
Art. 21 Măsuri speciale în procesul de privatizare
Art. 22 Atragerea de investiţii în domeniul utilităţilor
Art. 23 Atragerea de investiţii în domeniul utilităţilor
Art. 24 Atragerea de investiţii în domeniul utilităţilor
Art. 25 Atragerea de investiţii în domeniul utilităţilor
Art. 26 Atragerea de investiţii în domeniul utilităţilor
Art. 27 Garanţii şi despăgubiri care pot fi acordate cumpărătorilor
Art. 28 Garanţii şi despăgubiri care pot fi acordate cumpărătorilor
Art. 29 Garanţii şi despăgubiri care pot fi acordate cumpărătorilor
Art. 30 Garanţii şi despăgubiri care pot fi acordate cumpărătorilor
Art. 31 Dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării
Art. 32 Dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării
Art. 33 Dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării
Art. 34 Dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării
Art. 35 Dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării
Art. 36 Dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării
Art. 37 Dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării
Art. 38 Dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării
Art. 39 Soluţionarea litigiilor
Art. 40 Soluţionarea litigiilor
Art. 41 Soluţionarea litigiilor
Art. 42 Agenţi de privatizare
Art. 43 Agenţi de privatizare
Art. 44 Agenţi de privatizare
Art. 45 Agenţi de privatizare
Art. 46 Agenţi de privatizare
Art. 47 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 48 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 49 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 50 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Start 1
Pagina 1 din 2