Legea 15 1994 Legea amortizarii mijloacelor fixe

Legea 15 1994 actualizată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial nr. 242 din 31.5.1999

 

Legea amortizarii mijloacelor fixe si mobile actualizată prin:

  • OG 81/2003 - privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice 31 august 2003 Monitorul Oficial 624/2003
  • OUG 127/1999 - privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal pentru îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului 26 octombrie 2001 Monitorul Oficial 455/1999
  • OG 5/2000 - pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale 28 iulie 2000 Monitorul Oficial 26/2000
  • OG 5/2000 - pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale 25 ianuarie 2000 Monitorul Oficial 26/2000
  • OUG 127/1999 - privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului 01 octombrie 1999 Monitorul Oficial 455/1999

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

 

Articol
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9 Calcularea amortizării
Art. 10 Calcularea amortizării
Art. 11 Calcularea amortizării
Art. 12 Calcularea amortizării
Art. 13 Calcularea amortizării
Art. 14 Calcularea amortizării
Art. 15 Calcularea amortizării

Art. 16 Calcularea amortizării
Art. 17 Calcularea amortizării
Art. 18 Regimuri de amortizare
Art. 19 Regimuri de amortizare
Art. 20 Contabilitatea şi destinaţia amortizării mijloacelor fixe
Art. 21 Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe
Art. 22 Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe
Art. 23 Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe
Art. 24 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 25 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 26 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 27 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 28 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 29 Dispoziţii tranzitorii şi finale