Legea 155/2010. Legea poliţiei locale

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Legea 155 2010 poliţiei locale

publicata in Monitorul Oficial nr. 488 din 15.7.2010 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol
Art. 1 Legea 155/2010 Dispoziţii generale
Art. 2 Legea 155/2010 Dispoziţii generale
Art. 3 Legea 155/2010 Dispoziţii generale
Art. 4 Legea 155/2010 Organizarea poliţiei locale
Art. 5 Legea 155/2010 Organizarea poliţiei locale
Art. 6 Legea 155/2010 Atribuţiile poliţiei locale
Art. 7 Legea 155/2010 Atribuţiile poliţiei locale
Art. 8 Legea 155/2010 Atribuţiile poliţiei locale
Art. 9 Legea 155/2010 Atribuţiile poliţiei locale
Art. 10 Legea 155/2010 Atribuţiile poliţiei locale
Art. 11 Legea 155/2010 Atribuţiile poliţiei locale
Art. 12 Legea 155/2010 Atribuţiile poliţiei locale
Art. 13 Legea 155/2010 Atribuţiile poliţiei locale
Art. 14 Legea 155/2010 Statutul personalului poliţiei locale
Art. 15 Legea 155/2010 Statutul personalului poliţiei locale

Art. 16 Legea 155/2010 Statutul personalului poliţiei locale
Art. 17 Legea 155/2010 Statutul personalului poliţiei locale
Art. 18 Legea 155/2010 Statutul personalului poliţiei locale
Art. 19 Legea 155/2010 Statutul personalului poliţiei locale
Art. 20 Legea 155/2010 Drepturile şi obligaţiile poliţistului local
Art. 21 Legea 155/2010 Drepturile şi obligaţiile poliţistului local
Art. 22 Legea 155/2010 Drepturile şi obligaţiile poliţistului local
Art. 23 Legea 155/2010 Drepturile şi obligaţiile poliţistului local
Art. 24 Legea 155/2010 Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă
Art. 25 Legea 155/2010 Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă
Art. 26 Legea 155/2010 Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă
Art. 27 Legea 155/2010 Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă
Art. 28 Legea 155/2010 Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa organizării şi funcţionării poliţiei locale
Art. 29 Legea 155/2010 Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa organizării şi funcţionării poliţiei locale
Art. 30 Legea 155/2010 Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa organizării şi funcţionării poliţiei locale
Art. 31 Legea 155/2010 Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa organizării şi funcţionării poliţiei locale
Art. 32 Legea 155/2010 Dotarea şi finanţarea poliţiei locale
Art. 33 Legea 155/2010 Dotarea şi finanţarea poliţiei locale
Art. 34 Legea 155/2010 Dotarea şi finanţarea poliţiei locale
Art. 35 Legea 155/2010 Dotarea şi finanţarea poliţiei locale
Art. 36 Legea 155/2010 Dotarea şi finanţarea poliţiei locale
Art. 37 Legea 155/2010 Dotarea şi finanţarea poliţiei locale
Art. 38 Legea 155/2010 Dotarea şi finanţarea poliţiei locale
Art. 39 Legea 155/2010 Dotarea şi finanţarea poliţiei locale
Art. 40 Legea 155/2010 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 41 Legea 155/2010 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 42 Legea 155/2010 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 43 Legea 155/2010 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 44 Legea 155/2010 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 45 Legea 155/2010 Dispoziţii finale şi tranzitorii