Legea Arhivelor Nationale. Legea 16/1996

Legea 16 1996. Legea Arhivelor Naţionale actualizata, publicata in Monitorul Oficial nr. 71 din 9.4.1996


Ultima data actualizata prin:

  • Lege nr. 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 2009 Monitorul Oficial 761/2009
  • Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 23 decembrie 2006 Monitorul Oficial 486/2006
  • Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 05 iunie 2006 Monitorul Oficial 486/2006
  • Lege nr. 358/2002 - pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 03 iulie 2002 Monitorul Oficial 476/2002

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Atribuţiile Arhivelor Naţionale în administrarea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României
Art. 6 Atribuţiile Arhivelor Naţionale în administrarea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României
Art. 7 Evidenţa documentelor Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 8 Evidenţa documentelor Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 9 Evidenţa documentelor Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 10 Selecţionarea documentelor Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 11 Selecţionarea documentelor Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 12 Păstrarea documentelor Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 13 Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 14 Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 15 Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente

Art. 16 Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 17 Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 18 Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 19 Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Art. 20 Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României
Art. 21 Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României
Art. 22 Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României
Art. 23 Personalul arhivelor
Art. 24 Personalul arhivelor
Art. 25 Personalul arhivelor
Art. 26 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 27 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 28 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 29 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 30 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 31 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 32 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 33 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 34 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 35 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 36 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 37 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 38 Dispoziţii finale şi tranzitorii
ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2
ANEXA Nr. 3
ANEXA Nr. 4
ANEXA Nr. 5
ANEXA Nr. 6