Legea 178/2010 parteneriatului public-privat

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Legea 178/2010 parteneriatului public-privat actualizata publicata in Monitorul Oficial nr. 676 din 5.10.2010

Ultima data actualizata prin: OUG 39/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 21 aprilie 2011 Monitorul Oficial

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol
Art. 1 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Scop. Principii Dispoziţii generale
Art. 2 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Scop. Principii Dispoziţii generale
Art. 3 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Scop. Principii Dispoziţii generale
Art. 4 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Definiţii Dispoziţii generale
Art. 5 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Tipuri de activităţi în proiectele de parteneriat public-privat Dispoziţii generale
Art. 6 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Tipuri de activităţi în proiectele de parteneriat public-privat Dispoziţii generale
Art. 7 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Parteneri publici Dispoziţii generale
Art. 8 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Parteneri publici Dispoziţii generale
Art. 9 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Domeniu de aplicare. Excepţii Dispoziţii generale
Art. 10 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Domeniu de aplicare. Excepţii Dispoziţii generale
Art. 11 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Domeniu de aplicare. Excepţii Dispoziţii generale
Art. 12 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Domeniu de aplicare. Excepţii Dispoziţii generale
Art. 13 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli generale Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat
Art. 14 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli generale Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat
Art. 15 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli generale Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat

Art. 16 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli generale Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat
Art. 17 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli generale Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat
Art. 18 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat
Art. 19 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat
Art. 20 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat
Art. 21 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat
Art. 22 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat
Art. 23 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Condiţii de iniţiere a proiectului de parteneriat public-privat Condiţii de iniţiere şi încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art. 24 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Condiţii de iniţiere a proiectului de parteneriat public-privat Condiţii de iniţiere şi încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art. 25 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Condiţii de încetare a proiectului de parteneriat public-privat Condiţii de iniţiere şi încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art. 26 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Condiţii de încetare a proiectului de parteneriat public-privat Condiţii de iniţiere şi încetare a proiectului de parteneriat public-privat
Art. 27 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Contractul de parteneriat public-privat
Art. 28 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat Contractul de parteneriat public-privat
Art. 29 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat Contractul de parteneriat public-privat
Art. 30 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat Contractul de parteneriat public-privat
Art. 31 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat Contractul de parteneriat public-privat
Art. 32 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli speciale pentru înfiinţarea companiei de proiect
Art. 33 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli speciale pentru înfiinţarea companiei de proiect
Art. 34 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli speciale pentru înfiinţarea companiei de proiect
Art. 35 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli speciale pentru înfiinţarea companiei de proiect
Art. 36 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli speciale pentru înfiinţarea companiei de proiect
Art. 37 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Reguli speciale pentru înfiinţarea companiei de proiect
Art. 38 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Organizarea activităţii de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
Art. 39 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Organizarea activităţii de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
Art. 40 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Sancţiuni
Art. 41 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Sancţiuni
Art. 42 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 43 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 44 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 45 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 46 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 47 Legea 178/2010 parteneriatului public-privat Dispoziţii tranzitorii şi finale