Art. 33 Legea 185/2013 Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate

CAPITOLUL V
Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate

SECŢIUNEA a 3-a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile

Art. 33

Pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 2,25 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acţiuni promoţionale, specifice activităţii desfăşurate de beneficiarul publicităţii, în următoarele condiţii:

a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m 0,90 m;

b) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spaţiului destinat activităţii care face obiectul publicităţii şi numai pe durata programului zilnic de funcţionare a acestuia.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 33 Legea 185/2013 Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate