Art. 52 Legea 188/1999 Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici Drepturi şi îndatoriri

CAPITOLUL V
Drepturi şi îndatoriri

SECŢIUNEA a 3-a
Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

Art. 52

Nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 52 Legea 188/1999 Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici Drepturi şi îndatoriri