Art. 121 Legea 215/2001 actualizata si republicata

CAPITOLUL XII
Bunuri si lucrari publice

SECTIUNEA 1
Administrarea bunurilor
Art. 121

(1) Domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele prevazute la art. 120 alin. (1), intrate in proprietatea acestora prin modalitatile prevazute de lege.

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.

(3) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, cu votul majoritatii consilierilor locali sau judeteni, dupa caz, in functie.

(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale se face in conditiile legii, pe baza unui raport de evaluare, insusit de consiliul local.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 121 Legea 215/2001 actualizata si republicata