Art. 26 Legea 215/2001 actualizata si republicata

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA a 2-a
Autoritatile administratiei publice locale
Art. 26

(1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al presedintelui consiliului judetean si al consilierului judetean este de 4 ani. Mandatul se exercita in conditiile legii.

(2) Consiliul local sau consiliul judetean, primarul, precum si presedintele consiliului judetean ales in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvarii consiliului local sau judetean, respectiv a vacantei postului de primar sau de presedinte al consiliului judetean, incheie mandatul precedentei autoritati a administratiei publice locale.

(3) Consiliul local sau consiliul judetean, precum si primarul sau presedintele consiliului judetean, alesi in urma organizarii unor noi unitati administrativ-teritoriale sau in urma dizolvarii unor consilii, respectiv vacantarii unor posturi de primari sau de presedinti ai consiliilor judetene, isi exercita mandatul numai pana la organizarea urmatoarelor alegeri locale generale.

modificat deLegea 215/2001 actualizată prin:

Lege nr. 35/2008 - pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali din 13 martie 2008, M. Of. 196/2008;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 26 Legea 215/2001 actualizata si republicata