Art. 58 Legea 215/2001 actualizata si republicata

CAPITOLUL III
Primarul si viceprimarul
Art. 58

(1) Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, in camera de consiliu a judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla comuna sau orasul, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei, dupa indeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) si (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Invalidarea alegerii primarului se poate proununta in cazurile prevazute la art. 31 alin. (4).

modificat deLegea 215/2001 actualizată prin:

Ordonanta de urgenta nr. 66/2008 - pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali din 28 mai 2008, M. Of. 409/2008;

Ordonanta de urgenta nr. 20/2008 - privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din 27 februarie 2008, M. Of. 177/2008;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 58 Legea 215/2001 actualizata si republicata