Art. 6 Infracţiuni

CAPITOLUL II
Infracţiuni

Art. 6

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 6 Infracţiuni