Legea 247 din 2005 actualizata

Legea 247 din 2005 actualizată privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente publicată în Monitorul Oficial din 22.7.2005

 

Legea 247 2005 actualizata prin:

 • Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 01 octombrie 2011 Monitorul Oficial 409/2011
 • OUG 109/2010 - privind unele măsuri financiar-bugetare 16 decembrie 2010 Monitorul Oficial 846/2010
 • OUG 91/2010 - privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României 20 octombrie 2010 Monitorul Oficial 701/2010
 • OUG 81/2007 - pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv 17 iulie 2010 Monitorul Oficial 446/2007
 • OUG 17/2010 - pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 05 martie 2010 Monitorul Oficial 147/2010
 • OUG 114/2009 - privind unele măsuri financiar-bugetare 29 decembrie 2009 Monitorul Oficial 919/2009
 • OUG 35/2009 - privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, ale art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi ale art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 12 ianuarie 2009 Monitorul Oficial 23/2009
 • OUG 158/2008 - pentru modificarea şi completarea titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 24 noiembrie 2008 Monitorul Oficial 784/2008
 • Ordonanţă de urgentă nr. 137/2008 - pentru prorogarea unor termene 04 noiembrie 2008 Monitorul Oficial 745/2008
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 24 iulie 2008 Monitorul Oficial 559/2008
 • OUG 62/2008 - pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 23 mai 2008 Monitorul Oficial 392/2008
 • Legea 77/2008 - pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 16 aprilie 2008 Monitorul Oficial 286/2008
 • OUG 154/2007 - pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 21 decembrie 2007 Monitorul Oficial 883/2007
 • OUG 118/2007 - pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 31 octombrie 2007 Monitorul Oficial 736/2007
 • OUG 93/2007 - pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 01 octombrie 2007 Monitorul Oficial 671/2007
 • OUG 81/2007 - pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv 29 iunie 2007 Monitorul Oficial 446/2007
 • Ordonanţă de urgentă nr. 114/2006 - pentru modificarea şi completarea titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 15 iunie 2007 Monitorul Oficial 1031/2006
 • Ordonanţă de urgentă nr. 114/2006 - pentru modificarea şi completarea titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 27 decembrie 2006 Monitorul Oficial 1031/2006
 • Ordonanţă de urgentă nr. 50/2006 - privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene 30 iunie 2006 Monitorul Oficial 566/2006
 • OUG 209/2005 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii 30 decembrie 2005 Monitorul Oficial 1194/2005
 • OUG 127/2005 - privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 21 septembrie 2005 Monitorul Oficial 851/2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol
TITLUL I - Modificarea şi completarea Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989
TITLUL II - Modificarea şi completarea OUG 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
TITLUL III - Modificarea OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
TITLUL IV - Modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
TITLUL V - Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
TITLUL VI - Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
TITLUL VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
TITLUL VIII - Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
TITLUL IX - Modificarea Codului Penal
TITLUL X - Circulaţia juridică a terenurilor
TITLUL XI - Renta viageră agricolă
TITLUL XII - Modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare
TITLUL XIII - Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare
TITLUL XIV - Dispoziţii tranzitorii
TITLUL XV - Modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

TITLUL XVI - Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
TITLUL XVII - Modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor
Anexa la titlul VII - Descrierea activelor ce vor fi transferate la Fondul „Proprietatea“