Legea 26/1990 actualizată - registrul comerțului

Legea 26/1990 privind registrul comerțului (legea registrului comerţului), republicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 4 februarie 1998

Legea 26/1990 actualizată prin:

 • Legea 337/2013 - pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului Monitorul Oficial 777/2013
 • Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil Monitorul Oficial 409/2011
 • Legea 39/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului Monitorul Oficial 224/2011
 • OUG 1/2010 - privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar Monitorul Oficial 62/2010
 • OUG 52/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului Monitorul Oficial 333/2008
 • OUG 44/2008 - privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale Monitorul Oficial 328/2008
 • OUG 82/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente Monitorul Oficial 446/2007
 • OUG 119/2006 - privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană Monitorul Oficial 1036/2006
 • Legea 441/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată Monitorul Oficial 955/2006
 • Legea 1/2005 - privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei Monitorul Oficial 172/2005
 • OG 72/2004 - pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului Monitorul Oficial 791/2004
 • OG 72/2004 - pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului Monitorul Oficial 791/2004
 • OG 15/2003 - pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului Monitorul Oficial 61/2003
 • OUG 129/2002 - pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor Monitorul Oficial 746/2002
 • Legea 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei Monitorul Oficial 279/2003
 • OG 15/2003 - pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului Monitorul Oficial 61/2003
 • OUG 129/2002 - pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor Monitorul Oficial 746/2002
 • Legea 348/2001 - pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului Monitorul Oficial 381/2001
 • OUG 76/2001 - privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor Monitorul Oficial 283/2001
 • OG 53/1998 - pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului Monitorul Oficial 302/1998
Articol
Art. 1 Legea 26/1990 Dispoziţii generale
Art. 2 Legea 26/1990 Dispoziţii generale
Art. 3 Legea 26/1990 Dispoziţii generale
Art. 4 Legea 26/1990 Dispoziţii generale
Art. 5 Legea 26/1990 Dispoziţii generale
Art. 6 Legea 26/1990 Dispoziţii generale
Art. 7 Legea 26/1990 Dispoziţii generale
Art. 8 Legea 26/1990 Dispoziţii generale
Art. 9 Legea 26/1990 Oficiul registrului comerţului
Art. 10 Legea 26/1990 Oficiul registrului comerţului
Art. 11 Legea 26/1990 Oficiul registrului comerţului
Art. 12 Legea 26/1990 Oficiul registrului comerţului
Art. 13 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 14 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 15 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor

Art. 16 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 17 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 18 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 19 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 20 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 21 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 22 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 23 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 24 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 25 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 26 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 27 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 28 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 29 Legea 26/1990 Efectuarea înregistrărilor
Art. 30 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 31 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 32 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 33 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 34 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 35 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 36 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 37 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 38 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 39 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 40 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 41 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 42 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 43 Legea 26/1990 Regimul firmelor şi emblemelor
Art. 44 Legea 26/1990 Sancţiuni
Art. 45 Legea 26/1990 Sancţiuni
Art. 46 Legea 26/1990 Sancţiuni
Art. 47 Legea 26/1990 Sancţiuni
Art. 48 Legea 26/1990 Sancţiuni
Art. 49 Legea 26/1990 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 50 Legea 26/1990 Dispoziţii finale şi tranzitorii

Start 1
Pagina 1 din 2