Legea 273 din 2006 actualizata Finantelor publice

Legea finanţelor publice locale actualizată 2011. Legea 273 din 2006 actualizată privind finanţele publice locale publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18.7.2006


Actualizată prin:

 • Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente 22 aprilie 2011 Monitorul Oficial 285/2011
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 17 martie 2011 Monitorul Oficial 450/2010
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 05 iulie 2010 Monitorul Oficial 450/2010
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2010 - pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice 29 iunie 2010 Monitorul Oficial 436/2010
 • Lege nr. 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 2009 Monitorul Oficial 761/2009
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 111/2009 - pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare 12 octombrie 2009 Monitorul Oficial 685/2009
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2009 - pentru modificarea unor acte normative 01 iulie 2009 Monitorul Oficial 457/2009
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 28/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 23 martie 2008 Monitorul Oficial 217/2008
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2007 - privind datoria publică 28 iunie 2007 Monitorul Oficial 439/2007
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2007 - pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 01 iunie 2007 Monitorul Oficial 374/2007
 • Rectificare Monitorul Oficial 627/2006 20 iulie 2006 Monitorul Oficial 627/2006

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol
Art. 1 Obiectul legii Dispoziţii generale
Art. 2 Definiţii Dispoziţii generale
Art. 3 Veniturile şi cheltuielile bugetare Dispoziţii generale
Art. 4 Autorizarea bugetară/angajamentele multianuale Dispoziţii generale
Art. 5 Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale Dispoziţii generale
Art. 6 Descentralizarea unor activităţi Dispoziţii generale
Art. 7 Principiul universalităţii Principii şi reguli bugetare Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 8 Principiul transparenţei şi publicităţii Principii şi reguli bugetare Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 9 Principiul unităţii Principii şi reguli bugetare Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 10 Principiul unităţii monetare Principii şi reguli bugetare Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 11 Principiul anualităţii Principii şi reguli bugetare Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 12 Principiul specializării bugetare Principii şi reguli bugetare Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 13 Principiul echilibrului Principii şi reguli bugetare Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 14 Reguli bugetare Principii şi reguli bugetare Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 15 Principiul solidarităţii Alte principii Principii, reguli şi responsabilităţi

Art. 16 Principiul autonomiei locale financiare Alte principii Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 17 Principiul proporţionalităţii Alte principii Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 18 Principiul consultării Alte principii Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 19 Aprobarea şi rectificarea bugetelor Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 20 Rolul, competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 21 Categorii de ordonatori de credite Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 22 Rolul ordonatorilor de credite Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 23 Responsabilităţile ordonatorilor de credite Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 24 Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern şi controlul ulterior Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar Principii, reguli şi responsabilităţi
Art. 25 Elaborarea bugetelor Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 26 Conţinutul şi structura bugetelor Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 27 Competenţe în stabilirea impozitelor şi taxelor locale Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 28 Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe şi a unor bunuri materiale, precum şi al sumelor încasate din concesionarea sau închirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate Proceduri privind elaborarea bugetelo
Art. 29 Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 30 Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 31 Activităţi de natură economică Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 32 Cote defalcate din impozitul pe venit Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 33 Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 34 Transferuri consolidabile pentru bugetele locale Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 35 Colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire, aderare Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 36 Fondul de rezervă bugetară Proceduri privind elaborarea bugetelor Procesul bugetar
Art. 37 Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi de transferuri consolidabile Calendarul bugetar Procesul bugetar
Art. 38 Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite Calendarul bugetar Procesul bugetar
Art. 39 Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale Calendarul bugetar Procesul bugetar
Art. 40 Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament Calendarul bugetar Procesul bugetar
Art. 41 Prezentarea investiţiilor publice în proiectul de buget Prevederi referitoare la investiţii publice locale Procesul bugetar
Art. 42 Informaţii privind programele de investiţii publice Prevederi referitoare la investiţii publice locale Procesul bugetar
Art. 43 Rolul metodologic al Ministerului Finanţelor Publice Prevederi referitoare la investiţii publice locale Procesul bugetar
Art. 44 Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale Prevederi referitoare la investiţii publice locale Procesul bugetar
Art. 45 Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului Prevederi referitoare la investiţii publice locale Procesul bugetar
Art. 46 Structura programelor de investiţii publice locale Prevederi referitoare la investiţii publice locale Procesul bugetar
Art. 47 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice locale Prevederi referitoare la investiţii publice locale Procesul bugetar
Art. 48 Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiţii Prevederi referitoare la investiţii publice locale Procesul bugetar
Art. 49 Principii în execuţia bugetară Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 50 Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare Execuţia bugetară Procesul bugetar

Start 1
Pagina 1 din 2