Legea 273 din 2006 actualizata Finantelor publice

Legea finanţelor publice locale actualizată 2011. Legea 273 din 2006 actualizată privind finanţele publice locale publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18.7.2006


Actualizată prin:

 • Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente 22 aprilie 2011 Monitorul Oficial 285/2011
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 17 martie 2011 Monitorul Oficial 450/2010
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 63/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 05 iulie 2010 Monitorul Oficial 450/2010
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2010 - pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice 29 iunie 2010 Monitorul Oficial 436/2010
 • Lege nr. 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 2009 Monitorul Oficial 761/2009
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 111/2009 - pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare 12 octombrie 2009 Monitorul Oficial 685/2009
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2009 - pentru modificarea unor acte normative 01 iulie 2009 Monitorul Oficial 457/2009
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 28/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 23 martie 2008 Monitorul Oficial 217/2008
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2007 - privind datoria publică 28 iunie 2007 Monitorul Oficial 439/2007
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2007 - pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 01 iunie 2007 Monitorul Oficial 374/2007
 • Rectificare Monitorul Oficial 627/2006 20 iulie 2006 Monitorul Oficial 627/2006

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol
Art. 51 Deschiderea de credite bugetare Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 52 Transferurile de atribuţii către autorităţile administraţiei publice locale Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 53 Fondurile externe nerambursabile Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 54 Execuţia bugetară Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 55 Plata salariilor Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 56 Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 57 Contul anual de execuţie Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 58 Excedentul sau deficitul bugetar Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 59 Execuţia de casă a bugetelor locale Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 60 Principii ale încheierii execuţiei bugetare Execuţia bugetară Procesul bugetar
Art. 61 Aprobarea împrumuturilor Împrumuturi
Art. 62 Datoria publică locală Împrumuturi
Art. 63 Condiţii pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi Împrumuturi
Art. 64 Fondul de risc Împrumuturi
Art. 65 Împrumuturi din contul curent general al Trezoreriei Statului Împrumuturi

Art. 66 Verificări excepţionale Împrumuturi
Art. 67 Finanţarea instituţiilor publice Finanţarea instituţiilor publice
Art. 68 Veniturile proprii ale instituţiilor publice Finanţarea instituţiilor publice
Art. 69 Bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de instituţiile publice Finanţarea instituţiilor publice
Art. 70 Excedentele bugetelor instituţiilor publice Finanţarea instituţiilor publice
Art. 71 Regimul de finanţare a unor activităţi ale instituţiilor publice Finanţarea instituţiilor publice
Art. 72 Împrumuturi temporare pentru unele activităţi sau instituţii publice Finanţarea instituţiilor publice
Art. 73 Execuţia de casă a bugetelor instituţiilor publice Finanţarea instituţiilor publice
Art. 74 Criza financiară Criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
Art. 75 Insolvenţa Criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
Art. 76 Comitetul pentru finanţe publice locale Dispoziţii instituţionale
Art. 77 Infracţiuni şi pedepse Sancţiuni
Art. 78 Contravenţii şi sancţiuni Sancţiuni
Art. 79 Legislaţia aplicată contravenţiei Sancţiuni
Art. 80 Contabilitate publică Dispoziţii finale
Art. 81 Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) Dispoziţii finale
Art. 82 Dispoziţii finale
Art. 83 Sumele veniturilor cu destinaţie specială Dispoziţii finale
Art. 84 Norme metodologice şi instrucţiuni Dispoziţii finale
Art. 85 Procedura crizei financiare şi a insolvenţei unităţilor administrativ-teritoriale Dispoziţii finale
Art. 86 Intrarea în vigoare Dispoziţii finale
ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2
2 Final
Pagina 2 din 2