Legea 275/2006 executarea pedepselor actualizata

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicata in Monitorul Oficial nr. 627 din 20.7.2006

Ultima data actualizata prin: Lege nr. 83/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Art. 6 , Art. 14. , Art. 20 , Art. 23 , Art. 25 , Art. 26 , Art. 27 , Art. 30 , Art. 31 , Art. 34 , Art. 38 , Art. 42 , Art. 45 , Art. 46 , Art. 48 , Art. 49 , Art. 54 , Art. 57 , Art. 59 , Art. 61 , Art. 62 , Art. 63 , Art. 64 , Art. 65 , Art. 651. , Art. 66 , Art. 68 , Art. 70 , Art. 71 , Art. 73 , Art. 74 , SECŢIUNEA a 3-a , Art. 741. , Art. 742. , Art. 76 , Art. 77)

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol
Art. 1 Legea 275/2006 Legalitatea executării pedepselor
Art. 2 Legea 275/2006 Temeiul executării pedepselor
Art. 3 Legea 275/2006 Respectarea demnităţii umane
Art. 4 Legea 275/2006 Interzicerea supunerii la tortură, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente
Art. 5 Legea 275/2006 Interzicerea discriminării în executarea pedepselor
Art. 6 Legea 275/2006 Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate şi judecătorul delegat la compartimentul de executări penale
Art. 7 Legea 275/2006 Modul de executare a pedepsei amenzii
Art. 8 Legea 275/2006 Controlul executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse potrivit Codului penal
Art. 9 Legea 275/2006 Sesizarea instanţei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse de instanţă
Art. 10 Legea 275/2006 Măsurile de supraveghere şi obligaţiile dispuse faţă de minor
Art. 11 Legea 275/2006 Penitenciarele
Art. 12 Legea 275/2006 Penitenciarele speciale
Art. 13 Legea 275/2006 Secţiile speciale de arestare preventivă
Art. 14. Legea 275/2006 Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
Art. 15 Legea 275/2006 Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Art. 16 Legea 275/2006 Siguranţa penitenciarelor
Art. 17 Legea 275/2006 Protecţia martorilor care execută pedepse privative de libertate
Art. 18 Legea 275/2006 Dispoziţii generale privind regimurile de executare a pedepselor privative de libertate
Art. 19 Legea 275/2006 Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate
Art. 20 Legea 275/2006 Regimul de maximă siguranţă
Art. 21 Legea 275/2006 Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă
Art. 22 Legea 275/2006 Regimul închis
Art. 23 Legea 275/2006 Regimul semideschis
Art. 24 Legea 275/2006 Regimul deschis
Art. 25 Legea 275/2006 Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
Art. 26 Legea 275/2006 Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
Art. 27 Legea 275/2006 Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
Art. 28 Legea 275/2006 Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în cazul minorilor şi tinerilor
Art. 29 Legea 275/2006 Primirea persoanelor condamnate
Art. 30 Legea 275/2006 Locul de executare a pedepselor privative de libertate
Art. 31 Legea 275/2006 Transferarea persoanelor condamnate
Art. 32 Legea 275/2006 Modul de executare a pedepselor privative de libertate de către femei şi minori
Art. 33 Legea 275/2006 Cazarea persoanelor condamnate
Art. 34 Legea 275/2006 Ţinuta persoanelor condamnate
Art. 35 Legea 275/2006 Alimentaţia persoanelor condamnate
Art. 36 Legea 275/2006 Refuzul de hrană
Art. 37 Legea 275/2006 Imobilizarea persoanelor condamnate
Art. 38 Legea 275/2006 Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate
Art. 39 Legea 275/2006 Asigurarea respectării drepturilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
Art. 40 Legea 275/2006 Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase
Art. 41 Legea 275/2006 Dreptul la informaţie
Art. 42 Legea 275/2006 Dreptul la consultarea documentelor de interes personal
Art. 43 Legea 275/2006 Măsuri pentru asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea pedepselor privative de libertate
Art. 44 Legea 275/2006 Dreptul de petiţionare
Art. 45 Legea 275/2006 Dreptul la corespondenţă
Art. 46 Legea 275/2006 Măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă
Art. 47 Legea 275/2006 Dreptul la convorbiri telefonice
Art. 48 Legea 275/2006 Dreptul la plimbare zilnică şi dreptul de a primi vizite
Art. 49 Legea 275/2006 Dreptul de a primi bunuri
Art. 50 Legea 275/2006 Dreptul la asistenţă medicală

Start 1
Pagina 1 din 2