Legea 304 2004 actualizata organizarea judiciara

Legea 304 din 2004 actualizată privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 827 din 13 septembrie 2005

Legea organizării judecătoreşti-judiciare actualizată prin:

 • Legea 300/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară Monitorul Oficial 925/2011
 • Legea 148/2011 - privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea Monitorul Oficial 510/2011
 • OUG nr. 109/2010 - privind unele măsuri financiar-bugetare Monitorul Oficial 846/2010
 • Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Monitorul Oficial 714/2010
 • OUG nr. 114/2009 - privind unele măsuri financiar-bugetare Monitorul Oficial 919/2009
 • OUG nr. 56/2009 - pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară Monitorul Oficial 381/2009
 • OUG nr. 137/2008 - pentru prorogarea unor termene Monitorul Oficial 745/2008
 • OUG nr. 100/2007 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei Monitorul Oficial 684/2007
 • OUG nr. 100/2007 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei Monitorul Oficial 684/2007
 • Legea 17/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea Monitorul Oficial 48/2006
 • OUG nr. 60/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi Monitorul Oficial 764/2006
 • OUG nr. 50/2006 - privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene Monitorul Oficial 566/2006
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară Monitorul Oficial 415/2006

Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.

Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe extranee. 

Articol
Art. 1 Principiile organizării judiciare
Art. 2 Principiile organizării judiciare
Art. 3 Principiile organizării judiciare
Art. 4 Principiile organizării judiciare
Art. 5 Principiile organizării judiciare
Art. 6 Accesul la justiţie
Art. 7 Accesul la justiţie
Art. 8 Accesul la justiţie
Art. 9 Accesul la justiţie
Art. 10 Dispoziţii generale privind procedura judiciară
Art. 11 Dispoziţii generale privind procedura judiciară
Art. 12 Dispoziţii generale privind procedura judiciară
Art. 13 Dispoziţii generale privind procedura judiciară
Art. 14 Dispoziţii generale privind procedura judiciară
Art. 15 Dispoziţii generale privind procedura judiciară

Art. 16 Dispoziţii generale privind procedura judiciară
Art. 17 Dispoziţii generale privind procedura judiciară
Art. 18 Organizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 19 Organizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 20 Organizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 21 Competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 22 Competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 23 Competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 24 Competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 25 Competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 26 Competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 27 Competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 28 Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 29 Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 30 Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 31 Completele de judecată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 32 Completele de judecată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 33 Completele de judecată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 34 Completele de judecată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 35 Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate şi a judecătoriilor Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 36 Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate şi a judecătoriilor Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 37 Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate şi a judecătoriilor Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 38 Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate şi a judecătoriilor Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 39 Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate şi a judecătoriilor Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 40 Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate şi a judecătoriilor Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 41 Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate şi a judecătoriilor Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 42 Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate şi a judecătoriilor Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 43 Conducerea instanţelor judecătoreşti Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 44 Conducerea instanţelor judecătoreşti Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 45 Conducerea instanţelor judecătoreşti Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 46 Conducerea instanţelor judecătoreşti Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 47 Conducerea instanţelor judecătoreşti Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 48 Conducerea instanţelor judecătoreşti Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 49 Conducerea instanţelor judecătoreşti Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Art. 50 Conducerea instanţelor judecătoreşti Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile

Start 1  3  Final
Pagina 1 din 3