Legea 31 1990 actualizata societatilor comerciale

Legea 31 1990 privind societatile comerciale, publicata în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, republicata în temeiul art. XII din titlul II al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, dându-se textelor o noua numerotare.

Legea 31 1990 actualizata prin:

 • OUG 2/2012 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale Monitorul Oficial 143/2012
 • Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil Monitorul Oficial 409/2011
 • OUG 37/2011 - pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente Monitorul Oficial 285/2011
 • Legea 202/2010 - privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor Monitorul Oficial 714/2010
 • OUG 90/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale Monitorul Oficial 674/2010
 • OUG 54/2010 - privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale Monitorul Oficial 421/2010
 • OUG 43/2010 - pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a masurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeana si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009 Monitorul Oficial 316/2010
 • OUG 82/2007 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente Monitorul Oficial 446/2007
 • OUG 52/2008 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului Monitorul Oficial 333/2008
 • OUG 52/2008 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului Monitorul Oficial 333/2008
 • OUG 82/2007 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente Monitorul Oficial 446/2007
 • Legea 441/2006 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata Monitorul Oficial 955/2006
 • Legea 164/2006 - pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale Monitorul Oficial 430/2006
 • Legea 85/2006 - privind procedura insolventei Monitorul Oficial 359/2006
 • Legea 302/2005 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale Monitorul Oficial 953/2005  

Cititi mai jos Legea 31 1990 pe articole sau descarcati varianta PDF: legea 31 1990 actualizata 2011 pdf

Articol
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5 Actul constitutiv al societăţii
Art. 6 Actul constitutiv al societăţii
Art. 7 Actul constitutiv al societăţii
Art. 8 Actul constitutiv al societăţii
Art. 9 Actul constitutiv al societăţii
Art. 10 Actul constitutiv al societăţii
Art. 11 Actul constitutiv al societăţii
Art. 12 Actul constitutiv al societăţii
Art. 13 Actul constitutiv al societăţii
Art. 14 Actul constitutiv al societăţii
Art. 15 Actul constitutiv al societăţii

Art. 16 Actul constitutiv al societăţii
Art. 17 Actul constitutiv al societăţii
Art. 18 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 19 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 20 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 21 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 22 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 23 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 24 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 25 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 26 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 27 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 28 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 29 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 30 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 31 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 32 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 33 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 34 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 35 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică
Art. 36 Înmatricularea societăţii
Art. 37 Înmatricularea societăţii
Art. 38 Înmatricularea societăţii
Art. 39 Înmatricularea societăţii
Art. 40 Înmatricularea societăţii
Art. 41 Înmatricularea societăţii
Art. 42 Înmatricularea societăţii
Art. 43 Înmatricularea societăţii
Art. 44 Înmatricularea societăţii
Art. 45 Înmatricularea societăţii
Art. 46 Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii
Art. 47 Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii
Art. 48 Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii
Art. 49 Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii
Art. 50 Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii

Start 1  3   4   5  Final
Pagina 1 din 6