Legea 319/2006 securitatii si sanatatii in munca

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă publicata in Monitorul Oficial nr. 646 din 26.7.2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol
Art. 1 Legea 319/2006 Dispoziţii generale
Art. 2 Legea 319/2006 Dispoziţii generale
Art. 3 Legea 319/2006 Domeniu de aplicare
Art. 4 Legea 319/2006 Domeniu de aplicare
Art. 5 Legea 319/2006 Domeniu de aplicare
Art. 6 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Obligaţii generale ale angajatorilor
Art. 7 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Obligaţii generale ale angajatorilor
Art. 8 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Servicii de prevenire şi protecţie
Art. 9 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Servicii de prevenire şi protecţie
Art. 10 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent
Art. 11 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent
Art. 12 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Alte obligaţii ale angajatorilor
Art. 13 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Alte obligaţii ale angajatorilor
Art. 14 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Alte obligaţii ale angajatorilor
Art. 15 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Alte obligaţii ale angajatorilor

Art. 16 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Informarea lucrătorilor
Art. 17 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Informarea lucrătorilor
Art. 18 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Consultarea şi participarea lucrătorilor
Art. 19 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Consultarea şi participarea lucrătorilor
Art. 20 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Instruirea lucrătorilor
Art. 21 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Instruirea lucrătorilor
Art. 22 Legea 319/2006 Obligaţiile lucrătorilor
Art. 23 Legea 319/2006 Obligaţiile lucrătorilor
Art. 24 Legea 319/2006 Supravegherea sănătăţii
Art. 25 Legea 319/2006 Supravegherea sănătăţii
Art. 26 Legea 319/2006 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Evenimente
Art. 27 Legea 319/2006 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Evenimente
Art. 28 Legea 319/2006 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Evenimente
Art. 29 Legea 319/2006 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Evenimente
Art. 30 Legea 319/2006 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Accidente de muncă
Art. 31 Legea 319/2006 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Accidente de muncă
Art. 32 Legea 319/2006 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Accidente de muncă
Art. 33 Legea 319/2006 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Bolile profesionale
Art. 34 Legea 319/2006 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Bolile profesionale
Art. 35 Legea 319/2006 Grupuri sensibile la riscuri
Art. 36 Legea 319/2006 Grupuri sensibile la riscuri
Art. 37 Legea 319/2006 Infracţiuni
Art. 38 Legea 319/2006 Infracţiuni
Art. 39 Legea 319/2006 Contravenţii
Art. 40 Legea 319/2006 Contravenţii
Art. 41 Legea 319/2006 Contravenţii
Art. 42 Legea 319/2006 Contravenţii
Art. 43 Legea 319/2006 Contravenţii
Art. 44 Legea 319/2006 Contravenţii
Art. 45 Legea 319/2006 Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu
Art. 46 Legea 319/2006 Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu
Art. 47 Legea 319/2006 Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu
Art. 48 Legea 319/2006 Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu
Art. 49 Legea 319/2006 Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu
Art. 50 Legea 319/2006 Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu

Start 1
Pagina 1 din 2