Art. 10 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent

CAPITOLUL III
Obligaţiile angajatorilor

SECŢIUNEA a 3-a
Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent
Art. 10

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;

b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.

(3) Numărul lucrătorilor menţionaţi la alin. (2), instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 10 Legea 319/2006 Obligaţiile angajatorilor Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent