Legea 333 2003 paza obiectivelor

Legea 333 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 525 din 22 iulie 2003
Legea 333 2003 actualizată prin:

  • Legea 40/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Monitorul Oficial 153/2010
  • Legea 9/2007 - pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Monitorul Oficial 30/2007
  • OUG 16/2005 - pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Monitorul Oficial 205/2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Paza cu efective de jandarmi Formele de pază
Art. 7 Paza cu efective de jandarmi Formele de pază
Art. 8 Paza cu efective de jandarmi Formele de pază
Art. 9 Paza cu efective de jandarmi Formele de pază
Art. 10 Paza cu gardieni publici şi paza proprie Formele de pază
Art. 11 Paza cu gardieni publici şi paza proprie Formele de pază
Art. 12 Paza cu gardieni publici şi paza proprie Formele de pază
Art. 13 Paza cu gardieni publici şi paza proprie Formele de pază
Art. 14 Paza cu gardieni publici şi paza proprie Formele de pază
Art. 15 Paza în mediul rural Formele de pază

Art. 16 Paza în mediul rural Formele de pază
Art. 17 Paza în mediul rural Formele de pază
Art. 18 Paza în mediul rural Formele de pază
Art. 19 Paza în mediul rural Formele de pază
Art. 20 Paza şi protecţia prin societăţi specializate Formele de pază
Art. 21 Paza şi protecţia prin societăţi specializate Formele de pază
Art. 22 Paza şi protecţia prin societăţi specializate Formele de pază
Art. 23 Garda de corp Formele de pază
Art. 24 Garda de corp Formele de pază
Art. 25 Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special
Art. 26 Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special
Art. 27 Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special
Art. 28 Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 29 Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 30 Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 31 Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 32 Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 33 Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 34 Licenţierea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 35 Licenţierea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 36 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 37 Selecţia şi angajarea personalului de pază şi gardă de corp Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 38 Selecţia şi angajarea personalului de pază şi gardă de corp Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 39 Selecţia şi angajarea personalului de pază şi gardă de corp Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 40 Selecţia şi angajarea personalului de pază şi gardă de corp Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 41 Atestarea şi pregătirea personalului de pază şi gardă de corp Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 42 Dotarea personalului de pază Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 43 Dotarea personalului de pază Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 44 Dotarea personalului de pază Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 45 Dotarea personalului de pază Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 46 Dotarea personalului de pază Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 47 Atribuţiile personalului de pază Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp
Art. 48 Atribuţiile personalului de pază Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp
Art. 49 Atribuţiile personalului de pază Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp
Art. 50 Atribuţiile gărzii de corp Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp

Start 1
Pagina 1 din 2