Art. 33 Legea 335/2007 Organizarea şi funcţionarea Camerei Naţionale

CAPITOLUL III
Organizarea şi funcţionarea Camerei Naţionale

Art. 33

(1) Convocarea adunării generale se face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru ţinerea acesteia.

(2) Convocarea se va face prin scrisoare, fax sau e-mail şi va cuprinde şi ordinea de zi.

(3) Dacă în adunarea generală se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, respectiv modificările propuse, se transmit integral odată cu convocarea.

(4) În caz de refuz din partea preşedintelui sau de incapacitate a acestuia, adunarea generală poate fi convocată de către colegiul de conducere, în urma cererii unei treimi din numărul membrilor acestuia sau a unui număr de cel puţin jumătate din numărul total al membrilor de drept.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 33 Legea 335/2007 Organizarea şi funcţionarea Camerei Naţionale