Legea 339 2005 actualizata stupefiante psihotrope

Legea 339 2005 actualizată privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial nr. 1095 din 5 decembrie 2005

Legea 339 din 2005 actualizată prin:

  • OUG pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial 855/2011
  • HG 575/2010 - pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 22 iulie 2010 Monitorul Oficial 509/2010
  • OUG 6/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 15 februarie 2010 Monitorul Oficial 100/2010
  • HG 282/2008 - pentru completarea tabelului I din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 18 martie 2008 Monitorul Oficial 206/2008
  • Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol
Art. 51 Sancţiuni
Art. 52 Sancţiuni
Art. 53 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 54 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 55 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 56 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 57 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Anexa

2 Final
Pagina 2 din 2