ANEXA Nr. 3 Legea 407/2006 Vanatorii

ANEXA Nr. 3

MODUL DE CALCUL

al tarifului de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct sau al tarifului de pornire la licitaţie pentru fondul cinegetic nr..........., denumit.........., din judeţul..........

Nr. crt.

Categoria de folosinţă a terenului

Specii de faună existente

Suprafaţa ocupată pe categoria de folosinţă

(ha)

Tariful unitar

(euro/ha)

Tariful total

(euro)

(col 3 col 4)

0

1

2

3

4

5

1

Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri etc.)

 

 

0,2

 

2.

Arabil, fâneţe, vii, livezi etc.

 

 

0,2

 

3.

Păşuni şi izlazuri

 

 

0,1

 

4.

Pădure

Mistreţ, căprior, iepure

 

0,3

 

Mistreţ, căprior, iepure, fazan

 

0,4

 

Mistreţ, cerb comun, căprior, iepure

 

0,5

 

Mistreţ, cerb comun, urs, cocos de munte, căprior

 

0,65

 

Mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan

 

1

 

5.

Gol de munte

Capră neagră

 

0,3

 

Fără capră neagră

 

0,05

 

 

TOTAL:

-

 

-

 

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ANEXA Nr. 3 Legea 407/2006 Vanatorii