Legea 448 2006 actualizata persoane cu handicap

Legea 448 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008 în temeiul art. III al OUG 14 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea 448/2006 actualizată prin:

 • Legea 52/2012 pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri Monitorul Oficial 185/2012
 • OUG 124/2011 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială Monitorul Oficial 938/2011 
 • OUG 84/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 654/2010
 • Legea 359/2009 - pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 799/2009
 • Legea 571/2003 - privind Codul fiscal Monitorul Oficial 927/2003
 • Legea 360/2009 - pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 800/2009
 • OUG 86/2008 - pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 474/2008
 • HG 1665/2008 - privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 856/2008
 • OUG 118/2008 - privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată Monitorul Oficial 680/2008
 • OUG 86/2008 - pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 474/2008
 • HG 10/2008 - privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 20/2008  
Articol
Art. 1 Dispoziţii generale, definiţii şi principii
Art. 2 Dispoziţii generale, definiţii şi principii
Art. 3 Dispoziţii generale, definiţii şi principii
Art. 4 Dispoziţii generale, definiţii şi principii
Art. 5 Dispoziţii generale, definiţii şi principii
Art. 6 Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 7 Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 8 Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 9 Sănătate şi recuperare Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 10 Sănătate şi recuperare Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 11 Sănătate şi recuperare Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 12 Sănătate şi recuperare Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 13 Sănătate şi recuperare Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 14 Sănătate şi recuperare Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 15 Educaţie Drepturile persoanelor cu handicap

Art. 16 Educaţie Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 17 Educaţie Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 18 Educaţie Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 19 Educaţie Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 20 Locuinţă Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 21 Cultură, sport, turism Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 22 Transport Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 23 Transport Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 24 Transport Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 25 Asistenţă juridică Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 26 Facilităţi Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 27 Facilităţi Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 28 Facilităţi Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 29 Facilităţi Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 30 Asigurarea continuităţii în măsurile de protecţie Drepturile persoanelor cu handicap
Art. 31 Servicii sociale Servicii şi prestaţii sociale
Art. 32 Servicii sociale Servicii şi prestaţii sociale
Art. 33 Servicii sociale Servicii şi prestaţii sociale
Art. 34 Servicii sociale Servicii şi prestaţii sociale
Art. 35 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
Art. 36 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
Art. 37 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
Art. 38 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
Art. 39 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
Art. 40 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
Art. 41 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
Art. 42 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
Art. 43 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
Art. 44 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
Art. 45 Asistentul personal profesionist Servicii şi prestaţii sociale
Art. 46 Asistentul personal profesionist Servicii şi prestaţii sociale
Art. 47 Asistentul personal profesionist Servicii şi prestaţii sociale
Art. 48 Asistentul personal profesionist Servicii şi prestaţii sociale
Art. 49 Asistentul personal profesionist Servicii şi prestaţii sociale
Art. 50 Asistentul personal profesionist Servicii şi prestaţii sociale

Start 1  3  Final
Pagina 1 din 3