Art. 44 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale

CAPITOLUL III
Servicii şi prestaţii sociale

SECŢIUNEA a 2-a
Asistentul personal

Art. 44

Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 43 alin. (2) au obligaţia:

a) de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile prezentei legi;

b) de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Legea 448 2006 actualizată prin:

OUG 84/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 20 septembrie 2010, Monitorul Oficial 654/2010;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 44 Asistentul personal Servicii şi prestaţii sociale
# KORMOS MONICA 19-Decembrie-2013
asistenti personali ai copilului cu hanhicap grav beneficiaza de concediu de odihna sau de plata acestuia?poate sa\mi raspunda cineva?
Răspunde