Legea 448 2006 actualizata persoane cu handicap

Legea 448 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008 în temeiul art. III al OUG 14 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea 448/2006 actualizată prin:

 • Legea 52/2012 pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri Monitorul Oficial 185/2012
 • OUG 124/2011 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială Monitorul Oficial 938/2011 
 • OUG 84/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 654/2010
 • Legea 359/2009 - pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 799/2009
 • Legea 571/2003 - privind Codul fiscal Monitorul Oficial 927/2003
 • Legea 360/2009 - pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 800/2009
 • OUG 86/2008 - pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 474/2008
 • HG 1665/2008 - privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 856/2008
 • OUG 118/2008 - privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată Monitorul Oficial 680/2008
 • OUG 86/2008 - pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 474/2008
 • HG 10/2008 - privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 20/2008  
Articol
Art. 51 Centre pentru persoanele cu handicap Servicii şi prestaţii sociale
Art. 52 Centre pentru persoanele cu handicap Servicii şi prestaţii sociale
Art. 53 Centre pentru persoanele cu handicap Servicii şi prestaţii sociale
Art. 54 Centre pentru persoanele cu handicap Servicii şi prestaţii sociale
Art. 55 Centre pentru persoanele cu handicap Servicii şi prestaţii sociale
Art. 56 Centre pentru persoanele cu handicap Servicii şi prestaţii sociale
Art. 57 Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap Servicii şi prestaţii sociale
Art. 58 Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap Servicii şi prestaţii sociale
Art. 59 Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali Servicii şi prestaţii sociale
Art. 60 Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali Servicii şi prestaţii sociale
Art. 61 Accesibilitate
Art. 62 Accesibilitate
Art. 63 Accesibilitate
Art. 64 Accesibilitate
Art. 65 Accesibilitate

Art. 66 Accesibilitate
Art. 67 Accesibilitate
Art. 68 Accesibilitate
Art. 69 Accesibilitate
Art. 70 Accesibilitate
Art. 71 Accesibilitate
Art. 72 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 73 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 74 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 75 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 76 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 77 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 78 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 79 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 80 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 81 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 82 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 83 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 84 Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
Art. 85 Încadrarea în grad de handicap
Art. 86 Încadrarea în grad de handicap
Art. 87 Încadrarea în grad de handicap
Art. 88 Încadrarea în grad de handicap
Art. 89 Încadrarea în grad de handicap
Art. 90 Încadrarea în grad de handicap
Art. 91 Parteneriate
Art. 92 Parteneriate
Art. 93 Parteneriate
Art. 94 Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap
Art. 95 Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap
Art. 96 Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap
Art. 97 Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap
Art. 98 Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap
Art. 99 Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap
Art. 100 Răspunderea juridică

2
Pagina 2 din 3