Legea 47 2006 actualizata Asistenta sociala

Legea 47 2006 actualizată privind sistemul naţional de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 239 din 16.3.2006

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Dreptul la asistenţă socială
Art. 8 Dreptul la asistenţă socială
Art. 9 Dreptul la asistenţă socială
Art. 10 Serviciile sociale Sistemul de servicii şi prestaţii sociale
Art. 11 Serviciile sociale Sistemul de servicii şi prestaţii sociale
Art. 12 Serviciile sociale Sistemul de servicii şi prestaţii sociale
Art. 13 Serviciile sociale Sistemul de servicii şi prestaţii sociale
Art. 14 Serviciile sociale Sistemul de servicii şi prestaţii sociale
Art. 15 Serviciile sociale Sistemul de servicii şi prestaţii sociale

Art. 16 Serviciile sociale Sistemul de servicii şi prestaţii sociale
Art. 17 Prestaţiile sociale Sistemul de servicii şi prestaţii sociale
Art. 18 Prestaţiile sociale Sistemul de servicii şi prestaţii sociale
Art. 19 Prestaţiile sociale Sistemul de servicii şi prestaţii sociale
Art. 20 Personalul din sistemul de asistentă socială
Art. 21 Personalul din sistemul de asistentă socială
Art. 22 Personalul din sistemul de asistentă socială
Art. 23 Personalul din sistemul de asistentă socială
Art. 24 Administraţia publică centrală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 25 Administraţia publică centrală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 26 Administraţia publică centrală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 27 Administraţia publică centrală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 28 Administraţia publică centrală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 29 Administraţia publică centrală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 30 Administraţia publică centrală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 31 Administraţia publică locală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 32 Administraţia publică locală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 33 Administraţia publică locală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 34 Administraţia publică locală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 35 Administraţia publică locală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 36 Administraţia publică locală Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială
Art. 37 Finanţarea prestaţiilor sociale şi a serviciilor sociale
Art. 38 Finanţarea prestaţiilor sociale şi a serviciilor sociale
Art. 39 Finanţarea prestaţiilor sociale şi a serviciilor sociale
Art. 40 Finanţarea prestaţiilor sociale şi a serviciilor sociale
Art. 41 Finanţarea prestaţiilor sociale şi a serviciilor sociale
Art. 42 Finanţarea prestaţiilor sociale şi a serviciilor sociale
Art. 43 Finanţarea prestaţiilor sociale şi a serviciilor sociale
Art. 44 Jurisdicţia sistemului naţional de asistentă socială
Art. 45 Jurisdicţia sistemului naţional de asistentă socială
Art. 46 Jurisdicţia sistemului naţional de asistentă socială
Art. 47 Jurisdicţia sistemului naţional de asistentă socială
Art. 48 Jurisdicţia sistemului naţional de asistentă socială
Art. 49 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 50 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Start 1
Pagina 1 din 2