Legea 50 1991 actualizata Legea constructiilor

Legea 50 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004

Legea 50 1991 actualizata prin:

Legea pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Monitorul Oficial nr. 870/2011

  • OUG 85/2011 - pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 11 octombrie 2011 Monitorul Oficial 716/2011 
  • OUG 214/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 14 octombrie 2009 Monitorul Oficial 847/2008
  • OUG 214/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 14 februarie 2009 Monitorul Oficial 847/2008
  • OUG 228/2008 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative 05 ianuarie 2009 Monitorul Oficial 3/2009
  • Legea 101/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 18 mai 2008 Monitorul Oficial 371/2008
  • Legea 117/2007 - pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 10 mai 2007 Monitorul Oficial 303/2007
  • Legea 376/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 16 octombrie 2006 Monitorul Oficial 846/2006
  • Legea 52/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 19 martie 2006 Monitorul Oficial 238/2006
  • OUG 122/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 19 mai 2005 Monitorul Oficial 1152/2004
  • OUG 122/2004 - pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 06 decembrie 2004 Monitorul Oficial 1152/2004

Note LegeAZ.net:

Conform OUG 214/2008, în tot cuprinsul legii termenul „Proiect“ din sintagmele „Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii“, „Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor“ şi „Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare“se înlocuieşte cu termenul „Documentaţie tehnică – D.T“. De asemenea, se înlocuiesc abrevierile „P.A.C.“, „P.O.E.“ şi „P.A.D.“ cu abrevierile „D.T.A.C.“, „D.T.O.E.“ şi „D.T.A.D.“ şi sintagma „oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie“ cu „oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial“.

Conform OUG 214/2008, în tot cuprinsul prezentei legi, sintagma "verificator tehnic" se înlocuieşte cu "verificator de proiecte". 

Articol
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13 Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 14 Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 15 Concesionarea terenurilor pentru construcţii

Art. 16 Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 17 Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 18 Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 19 Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 20 Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 21 Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 22 Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 23 Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 24 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 25 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 26 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 27 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 28 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 29 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 30 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 31 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 32 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 33 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 34 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 35 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 36 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 37 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 38 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 39 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 40 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 41 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 42 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 43 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 44 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 45 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 46 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 47 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 48 Dispoziţii finale şi tranzitorii
ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2

Start 1
Pagina 1 din 2