Legea 51 2006 actualizată Serviciilor comunitare

Legea 51 2006 actualizată. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 254 din 21.3.2006

 

Actualizată prin:

  • Lege nr. 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 2009 Monitorul Oficial 761/2009
  • Ordonanţă de urgenţă nr. 13/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 26 februarie 2008 Monitorul Oficial 145/2008

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 

Articol
Art. 51 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 52 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 53 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 54 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 55 Dispoziţii tranzitorii şi finale

2 Final
Pagina 2 din 2