Art. 150 Codul muncii Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor Concediile

CAPITOLUL III
Concediile

SECŢIUNEA 1
Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

Art. 150

(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 150 Codul muncii Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor Concediile
# luminita belu 08-Mai-2012
Indemnizaţia menţionată de text reprezintă valoarea de înlocuire a salariului pe perioada în care nu se prestează munca datorită concediului de odihnă.

Legea statorniceşte limita minimă a indemnizaţiei, în calculul său intrând, pe lângă salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă şi prevăzute în contractul individual de muncă. Este vorba, de pildă, de indemnizaţia de conducere, de sporul de vechime sau de fidelitate etc. Nu se iau, aşadar, în calcul, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter temporar, ocazional etc., de exemplu primele (care, de regulă, nu au caracter permanent).

în alineatul (2) este prevăzut modul de calcul al indemnizaţiei: se au în vedere media zilnică a drepturilor salariale, care reprezintă baza de calcul, precum şi numărul de zile de concediu.

Evident că, în baza alin. (3), indemnizaţia trebuie plătită cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu (deci şi cu 6, 7 sau 10 zile înainte etc.).
Răspunde