Art. 272 Codul muncii Reguli speciale de procedură

CAPITOLUL III
Reguli speciale de procedură

Art. 272

Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 272 Codul muncii Reguli speciale de procedură
# andateodorescu 08-Mai-2012
în conflictele de muncă, deci, sarcina probei este răsturnată, ea nu revine reclamantului (salariat) în temeiul art. 1169 din Codul civil şi potrivit cunoscutului adagiu onus probandi incubit actori, ci angajatorului.
Răspunde
 
# andateodorescu 08-Mai-2012
Textul a fost declarat constituţional de Curtea Constituţională (deciziile nr. 449/2004, nr. 409/2006, 454/2006, 718/2006, 82/2008, 1015/2009 etc.). în esenţă, s-a reţinut că legiuitorul este în drept să reglementeze aspectele de procedură, iar diferenţierea de regim juridic între angajator şi angajat se justifică pentru protecţia acestuia din urmă.

în acelaşi sens, s-a reţinut (Decizia nr. 433/2011) că „această modalitate de reglementare reprezintă o opţiune a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi urgente, adaptată raporturilor de muncă şi exercitării dreptului la muncă. Regulile de procedură prevăzute de aceste dispoziţii se aplică în mod echitabil atât angajatorilor, cât şi angajaţilor, fără a fi favorizată o categorie sau alta. Astfel, salariatul şi angajatorul sunt două părţi ale conflictului de muncă, situate pe poziţii opuse şi cu interese contrare, situaţia lor diferită justificând, în anumite privinţe, şi tratamentul juridic diferenţiat. Angajatorul este cel care deţine documentele şi toate celelalte probe pertinente pentru elucidarea conflictului şi pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor raportului juridic de muncă, fiind necesară şi firească obligaţia acestuia de a prezenta aceste probe"'.

Dispoziţiile art. 272 sunt aplicabile nu doar atunci când angajatorul este reclamant, ci şi atunci când el este pârât (ce reprezintă în practică cea mai frecventă situaţie).
Răspunde