Art. 97 Codul muncii Munca prin agent de muncă temporară

CAPITOLUL VII
Munca prin agent de muncă temporară

Art. 97

Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată nu poate fi mai mare de:

a) două zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună;

b) 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni;

c) 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

d) 20 de zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

e) 30 de zile lucrătoare, în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului de muncă temporară mai mare de 6 luni.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 97 Codul muncii Munca prin agent de muncă temporară
# dimitriu80 07-Mai-2012
Perioada de probă este, aşadar, posibilă şi în cazul contractului de muncă temporară.

Deşi mărită prin Legea nr. 40/2011, ea este însă mult mai redusă faţă de perioada de probă prevăzută la art. 31 din Codul muncii; (care priveşte contractul individual de muncă pe durată determinată), precum şi faţă de cea stabilită la art. 85 (referitoare la contractul individual de muncă pe durată determinată). Prin urmare, perioada de probă este instituită pe zile lucrătoare, aşa cum este stabilită şi în cazul contractelor pe durată determinată (art. 85), diferit de reglementarea de la art. 31, care, ca regulă, se referă la zile calendaristice.

Observăm din text că este vorba de o „perioadă de probă pentru realizarea misiunii". Se poate trage de aici o dublă concluzie:

- prima - perioada de probă priveşte contractul de muncă temporară şi deci este instituită unicitatea perioadei de probă;

- a doua - perioada de probă este instituită pentru realizarea unei singure misiuni; deci atunci când contractul de muncă temporară s-a încheiat pentru mai multe misiuni, există mai multe perioade de probă, fiecare corespunzătoare unei misiuni.

Credem că soluţia corectă trebuie nuanţată. Astfel, este clar că în cazul unui contract de muncă temporară, încheiat pentru realizarea unei singure misiuni, se poate stabili doar o singură perioadă. Aceeaşi soluţie se impune şi atunci când se încheie pentru mai multe misiuni identice ori asemănătoare. Când însă misiunile sunt diferite se pot stabili mai multe perioade de probă.
Răspunde