Legea 544 2001 actualizata

Legea 544 2001 actualizata privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001

Pentru normele metodologice, accesati: HG 123 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea 544 2001 actualizata prin:

  • Legea 188/2007 - pentru completarea art. 5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Monitorul Oficial 425/2007
  • Legea 380/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Monitorul Oficial 846/2006
  • Legea 371/2006 - pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Monitorul Oficial 837/2006
  • Rectificare Monitorul Oficial 145/2002 Monitorul Oficial 145/2002

Cititi mai jos Legea 544 2001 pe articole sau descarcati varianta PDF: legea 544 2001 actualizata (parola: "legeaz")

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 4 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 5 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 6 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 7 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 8 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 9 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 10 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 11 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 12 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 13 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 14 Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 15 Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

Art. 16 Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 17 Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 18 Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 19 Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 20 Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Art. 21 Sancţiuni
Art. 22 Sancţiuni
Art. 23 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 24 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 25 Dispoziţii tranzitorii şi finale