Art. 19 Atribuţiile Jandarmeriei Române

CAPITOLUL III
Atribuţiile Jandarmeriei Române

Art. 19

(1) Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuţii:

a) apără, prin mijloacele şi metodele prevăzute de lege, viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanei, proprietatea publică şi privată, interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului;

b) execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

c) execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;

d) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;

e) execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, precum şi pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ;

f) execută, în cooperare cu instituţiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la care participă înalţi demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi a locurilor de desfăşurare a activităţilor;

g) execută, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor competente, misiuni de urmărire şi prindere a evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date şi indicii temeinice că intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate;

h) execută misiuni de intervenţie antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale;

i) asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia şi apărarea obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, stabilite prin hotărâre a Guvernului, şi a obiectivelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor;

j) asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia transportului unor valori importante, precum şi a transportului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase, definite astfel prin lege;

k) participă, în cooperare cu celelalte instituţii ale statului abilitate prin lege, la misiuni de prevenire şi neutralizare a actelor teroriste pe teritoriul României;

l) participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale;

m) participă la protecţia corespondenţei secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriul României;

n) participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

o) participă, în condiţiile legii, la misiuni în afara teritoriului statului român, cu efective şi tehnica din dotare, la activităţi de instruire, la constituirea forţelor internaţionale destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul acţiunilor de prevenire a conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză, de întărire - consiliere, asistenţă, formare, control - a forţelor de ordine locale sau de substituţie a acestora în toate domeniile lor de activitate. În timpul îndeplinirii acestor misiuni efectivele de jandarmi participante beneficiază de drepturile stabilite prin lege pentru militarii care execută misiuni în străinătate;

p) asigură măsuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;

q) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;

r) efectuează, în condiţiile legii, acte necesare începerii urmăririi penale pentru infracţiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală;

s) desfăşoară activităţi de cercetare şi documentare în vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesară executării misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestări publice, cu cele cunoscute ca aparţinând unor grupuri cu comportament huliganic, precum şi cu alte informaţii de interes operativ necesare executării misiunilor;

t) execută orice alte atribuţii prevăzute prin lege.

(2) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea inspectorului general, ministrul administraţiei şi internelor poate aproba asigurarea temporară a protecţiei unor persoane, obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decât cele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

(3) Jandarmeria Română răspunde solicitării magistratului de a participa, împreună cu acesta, la efectuarea unor acte procedurale.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 19 Atribuţiile Jandarmeriei Române
# Marasescu Marian Mircea 08-Octombrie-2014
Subsemnatul Marasescu Marian Mircea,dom.in Bucuresti,Strada.Mitropolit Grigore.ap.1,Sector 4.
Rog pe aceasta cale intru-cit ma simt deranjat din partea mai multor agenti de jandarmerie care au participat la o executare silita intru cit mi-au incalcat proprietatea fara acordul meu chiar mau scos din proprietatea mea mau si bruscat su mi-au schestrat toate bunurile proprietate personala chiar si in momentu prezent din data de 31-07-2014 familia Dumitru nu vor sa imi dea bunurile din care actele proprietati.actele de sanatate si tot ce inseamna munca de o viata care este de la lenjerie intima pina la tot ce inseamna necesitatea oricarui om mai instarit in proprietatea lui...
Eu subsemnatul Marasescu Marian Mircea vreau sa sesizez intr-cit familia Dumitru Daniela si Dumitru Silviu Dorin au dus in eroare agenti de jandarmerie impreuna cu executorul judecatoresc si in special avocatul familiei Dumitru sint in desfasurare cu mai multe procese de impartela pe mai multe incaperi si teren fara sa se faca succesiunea din partea tatalui meu Marasescu Paul acestia chiar au facut fals in actele proprietati AM DOVEZI in dosarul care este la tribunalul bucuresti facaind APEL tot pentru aceias hotarire cu care mau executat chiar am facut si contestatie la executare
Răspunde
 
# Marasescu Marian Mircea 08-Octombrie-2014
si acestia nu mia dat nici-un drept sa arat vreun act intru-cit nu stiu de ce a venit jandarmeria in loc sa vina sau sa anunte cineva de la executari din partea Politiei Sectia 14...
Va rog sa imi dati un raspuns cu ce drept a participat jandarmeria intru-cit la acesta adresa nu stiu ca exista o institutie protejata de jahdrmerie eu fiind singurul iesit di indiviziune pe acest imobil...
Va multumesc si pentru informatii suplimentare stau la dispozitie..
0724.199.933 nr telfon contact
Răspunde