Legea contenciosului administrativ. Legea 554/2004 actualizata

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7.12.2004, cu modificările și completările ulterioare, la zi.

Legea 554/2004 actualizată prin:

 • Decizie CCR nr. 898/2015 - referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 din 26 februarie 2016, M. Of. 148/2016;
 • Legea 138/2014 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe din 15 octombrie 2014, Monitorul Oficial 753/2014;
 • Decizie CCR nr. 459/2014 - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 din 30 septembrie 2014, Monitorul Oficial 712/2014;
 • Legea 187/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal din 24 octombrie 2012, Monitorul Oficial 757/2012;
 • Legea 76/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă din 24 mai 2012, Monitorul Oficial 365/2012;
 • Decizie CCR nr. 1039/2012 - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 din 29 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 61/2013;
 • Legea 299/2011 - pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 Monitorul Oficial 916/2011 
 • Decizie Curtea Constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 şi art. 28 alin. (1) din Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 Monitorul Oficial 316/2011
 • Decizie Curtea Constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 Monitorul Oficial 70/2011
 • Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Monitorul Oficial 714/2010
 • Legea 100/2008 - pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 Monitorul Oficial 375/2008
 • OUG 100/2007 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei Monitorul Oficial 684/2007
 • Decizie Curtea Constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 Monitorul Oficial 707/2007
 • Legea 262/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 Monitorul Oficial 510/2007
 • Decizie Curtea Constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 Monitorul Oficial 525/2007
 • Decizie Curtea Constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 Monitorul Oficial 107/2007
 • Decizie Curtea Constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 Monitorul Oficial 921/2006
 • Decizie Curtea Constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 Monitorul Oficial 307/2006
 • OUG 190/2005 - pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană Monitorul Oficial 1179/2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol
Art. 1 Subiectele de sesizare a instanţei Dispoziţii generale
Art. 2 Semnificaţia unor termeni Dispoziţii generale
Art. 3 Tutela administrativă Dispoziţii generale
Art. 4 Excepţia de nelegalitate Dispoziţii generale
Art. 5 Actele nesupuse controlului şi limitele controlului Dispoziţii generale
Art. 6 Actele administrativ-jurisdicţionale Dispoziţii generale
Art. 7 Procedura prealabilă Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 8 Obiectul acţiunii judiciare Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 9 Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 10 Instanţa competentă Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 11 Termenul de introducere a acţiunii Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 12 Documentele necesare Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 13 Citarea părţilor, relaţii Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 14 Suspendarea executării actului Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 15 Solicitarea suspendării prin acţiunea principală Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ

Art. 16 Introducerea în cauză a funcţionarului Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 17 Judecarea cererilor Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 18 Soluţiile pe care le poate da instanţa Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 19 Termenul de prescripţie pentru despăgubiri Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 20 Recursul Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 21 Căile extraordinare de atac Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Art. 22 Titlul executoriu Procedura de executare
Art. 23 Obligaţia publicării Procedura de executare
Art. 24 Obligaţia executării Procedura de executare
Art. 25 Instanţa de executare Procedura de executare
Art. 26 Acţiunea în regres Procedura de executare
Art. 27 Judecarea cauzelor aflate pe rol Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 28 Completarea cu dreptul comun Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 29 Corelarea terminologică Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 30 Dispoziţii tranzitorii Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 31 Intrarea în vigoare Dispoziţii tranzitorii şi finale