Legea 566/2004 cooperatiei agricole actualizata

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Legea 566 2004 actualizata. Legea cooperaţiei agricole

publicata in Monitorul Oficial nr. 1236 din 22.12.2004

Ultima data actualizata prin Lege nr. 32/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 24 ianuarie 2007 Monitorul Oficial 47/2007 (Art. 3 , Art. 8 , Art. 11 , Art. 12 , Art. 15 , Art. 17 , Art. 18 , Art. 20 , Art. 76),
Lege nr. 343/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 04 august 2006 Monitorul Oficial 662/2006 (Art. 76), si
Lege nr. 134/2006 - pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 20 mai 2006 Monitorul Oficial 429/2006 ( Art. 4 )


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol
Art. 1 Legea 566/2004 Dispoziţii generale
Art. 2 Legea 566/2004 Dispoziţii generale
Art. 3 Legea 566/2004 Dispoziţii generale
Art. 4 Legea 566/2004 Dispoziţii generale
Art. 5 Legea 566/2004 Dispoziţii generale
Art. 6 Legea 566/2004 Dispoziţii generale
Art. 7 Legea 566/2004 Dispoziţii generale
Art. 8 Legea 566/2004 Dispoziţii generale
Art. 9 Legea 566/2004 Dispoziţii generale
Art. 10 Legea 566/2004 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cooperativelor agricole
Art. 11 Legea 566/2004 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cooperativelor agricole
Art. 12 Legea 566/2004 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cooperativelor agricole
Art. 13 Legea 566/2004 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cooperativelor agricole
Art. 14 Legea 566/2004 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cooperativelor agricole
Art. 15 Legea 566/2004 Capitalul social

Art. 16 Legea 566/2004 Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori
Art. 17 Legea 566/2004 Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori
Art. 18 Legea 566/2004 Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori
Art. 19 Legea 566/2004 Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori
Art. 20 Legea 566/2004 Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori
Art. 21 Legea 566/2004 Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori
Art. 22 Legea 566/2004 Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 23 Legea 566/2004 Adunarea generală Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 24 Legea 566/2004 Adunarea generală Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 25 Legea 566/2004 Adunarea generală Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 26 Legea 566/2004 Adunarea generală Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 27 Legea 566/2004 Consiliul de administraţie Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 28 Legea 566/2004 Consiliul de administraţie Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 29 Legea 566/2004 Consiliul de administraţie Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 30 Legea 566/2004 Consiliul de administraţie Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 31 Legea 566/2004 Consiliul de administraţie Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 32 Legea 566/2004 Consiliul de administraţie Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 33 Legea 566/2004 Consiliul de administraţie Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 34 Legea 566/2004 Consiliul de administraţie Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 35 Legea 566/2004 Consiliul de administraţie Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 36 Legea 566/2004 Cenzorii Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 37 Legea 566/2004 Cenzorii Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole
Art. 38 Legea 566/2004 Registrele cooperativei agricole
Art. 39 Legea 566/2004 Registrele cooperativei agricole
Art. 40 Legea 566/2004 Registrele cooperativei agricole
Art. 41 Legea 566/2004 Registrele cooperativei agricole
Art. 42 Legea 566/2004 Controlul financiar de gestiune
Art. 43 Legea 566/2004 Controlul financiar de gestiune
Art. 44 Legea 566/2004 Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole
Art. 45 Legea 566/2004 Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole
Art. 46 Legea 566/2004 Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole
Art. 47 Legea 566/2004 Regimul juridic al patrimoniului cooperativelor agricole
Art. 48 Legea 566/2004 Fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea cooperativelor agricole
Art. 49 Legea 566/2004 Fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea cooperativelor agricole
Art. 50 Legea 566/2004 Fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea cooperativelor agricole

Start 1
Pagina 1 din 2