Art. 213 Cod Fiscal Alte produse accizabile

CAPITOLUL II
Alte produse accizabile


Art. 213

Plata accizelor la bugetul de stat

(1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 211 lit. a), c), d) şi f), termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care intervine exigibilitatea accizelor.
(2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 211 lit. b) şi e), plata accizelor se face la data exigibilităţii accizelor.
(3) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), provenite din operaţiuni de import, plata accizelor se face la momentul efectuării formalităţilor vamale de punere în liberă circulaţie.

Codul Fiscal actualizat prin:

OG 28/2013 - privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare din 27 august 2013, Monitorul Oficial 553/2013;

OG 8/2013 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 23 ianuarie 2013, Monitorul Oficial 54/2013;

OUG 109/2009 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 7 octombrie 2009, Monitorul Oficial 689/2009;

Legea 343/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, Monitorul Oficial 662/2006;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 213 Cod Fiscal Alte produse accizabile