Art. 252 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe clădiri

CAPITOLUL II
Impozitul şi taxa pe clădiri

Art. 252

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri

(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Codul Fiscal actualizat prin:

OUG 59/2010 - pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 30 iunie 2010, Monitorul Oficial 442/2010;

OUG 59/2010 - pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 30 iunie 2010, Monitorul Oficial 442/2010;

Legea 343/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, Monitorul Oficial 662/2006;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 252 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe clădiri
# apostol dana 28-Septembrie-2014
buna ziua sunt medic de familie si imi desfasor activitatea intr-un spatiu concesionat de primarie platesc o taxa de chirie trebuie sa platesc si taxa pe cladire/?
Răspunde
 
# Bogdan 13-Martie-2014
Se pare ca normativul nu face distinctie intre categoriile de folosinta ale cladirilor, daca acestea sunt locuinte sau au caracter comercial, industrial iar declaratia speciala de impunere face referire stricta doar la cladirile cu destinatia de locuinta. Pai cum vine asta "dragi" legiuitori ? Cum pot declara eu un spatiu comercial ca are destinatia de locuinta ? Nu cumva este fals in declaratii ?
Răspunde