Art. 263 Cod Fiscal Taxa asupra mijloacelor de transport

CAPITOLUL IV
Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 263

Calculul taxei

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1.

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv

8

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

18

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

72

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

144

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

7.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8.

Tractoare înmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

2-4

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

4-6

2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

50-150 lei/an

(3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul

(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

II

3 axe

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

III

4 axe

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6

Masa de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul

(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9

Masa de cel puţin 28 tone

747

1.310

II

2+2 axe

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9

Masa de cel puţin 38 tone

1.984

3.012

III

2+3 axe

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3

Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4

Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

V

3+3 axe

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4

Masa de cel puţin 44 tone

1.434

2.283

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Masa totală maximă autorizată

Taxa (lei)

a) Până la 1 tonă inclusiv

59.000

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

194.000

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

292.000

d) Peste 5 tone

370.000

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă

Impozit

- lei/an -

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

15

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

40

3. Bărci cu motor

150

4. Nave de sport şi agrement*)

între 0 şi 800

5. Scutere de apă

150

6. Remorchere şi împingătoare:

a) până la 500 CP inclusiv

400

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

650

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1.000

d) peste 4.000 CP

1.600

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

130

8. Geamuri, şlepuri şi barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

130

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv

200

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

350

(8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

Codul Fiscal actualizat prin:

OG 30/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 31 august 2011, Monitorul Oficial 627/2011;

OUG 125/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;

OUG 59/2010 - pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 30 iunie 2010, Monitorul Oficial 442/2010;

HG 1347/2010 - privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011 din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 887/2010;

Legea 188/2010 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 14 octombrie 2010, Monitorul Oficial 699/2010;

OUG 59/2010 - pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 30 iunie 2010, Monitorul Oficial 442/2010;

HG 1697/2008 - privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009 din 17 decembrie 2008, Monitorul Oficial 873/2008;

OUG 91/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 24 iunie 2008, Monitorul Oficial 480/2008;

Ordonanţă de urgentă nr. 155/2007 - pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 19 decembrie 2007, Monitorul Oficial 884/2007;

Legea 343/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, Monitorul Oficial 662/2006;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 263 Cod Fiscal Taxa asupra mijloacelor de transport