Legea 58 1934 Legea cambiei si biletului la ordin

Legea 58 1934 actualizata 2011. Legea cambiei şi biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 1.5.1934

 

Ultima data actualizata prin:

 

  • Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin 17 mai 2009 Monitorul Oficial 284/2008
  • Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin 11 mai 2008 Monitorul Oficial 284/2008
  • Ordonanţă nr. 11/1993 - pentru modificarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi a Legii nr. 59/1934 asupra cecului 14 octombrie 1994 Monitorul Oficial 201/1993
  • Ordonanţă nr. 11/1993 - pentru modificarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi a Legii nr. 59/1934 asupra cecului 23 august 1993 Monitorul Oficial 201/1993
  • Legea nr. 515/1946 - pentru competenţa civilă şi comercială a judecătoriilor 05 iulie 1946 Monitorul Oficial 153/1946
  • Lege (decret-lege) nr. 394/1943 - pentru accelerarea judecăţilor în materie civilă şi comercială 15 septembrie 1943 Monitorul Oficial 143/1943
  • Lege - cu privire la unele dispoziţiuni pentru înlesnirea şi refacerea creditului 20 aprilie 1935 Monitorul Oficial 94/1935
  • Decretul de promulgare Nr. 1.249 din 30 Aprilie 1934.  
Articol
Art. 1 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 2 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 3 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 4 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 5 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 6 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 7 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 8 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 9 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 10 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 11 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 12 Despre emiterea şi forma cambiei
Art. 13 Despre gir
Art. 14 Despre gir
Art. 15 Despre gir

Art. 16 Despre gir
Art. 17 Despre gir
Art. 18 Despre gir
Art. 19 Despre gir
Art. 20 Despre gir
Art. 21 Despre gir
Art. 22 Despre gir
Art. 23 Despre gir
Art. 24 Despre acceptare
Art. 25 Despre acceptare
Art. 26 Despre acceptare
Art. 27 Despre acceptare
Art. 28 Despre acceptare
Art. 29 Despre acceptare
Art. 30 Despre acceptare
Art. 31 Despre acceptare
Art. 32 Despre acceptare
Art. 33 Despre aval
Art. 34 Despre aval
Art. 35 Despre aval
Art. 36 Despre scadenţă
Art. 37 Despre scadenţă
Art. 38 Despre scadenţă
Art. 39 Despre scadenţă
Art. 40 Despre scadenţă
Art. 41 Despre plată
Art. 42 Despre plată
Art. 43 Despre plată
Art. 44 Despre plată
Art. 45 Despre plată
Art. 46 Despre plată
Art. 47 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art. 48 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art. 49 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art. 50 Regresul în caz de neacceptare sau neplată

Start 1  3  Final
Pagina 1 din 3