Art. 41 Legea 62/2011 dialogului social Forme de asociere a organizaţiilor sindicale

CAPITOLUL IV
Forme de asociere a organizaţiilor sindicale

Art. 41

(1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate.

(2) Două sau mai multe sindicate constituite în cadrul aceluiaşi sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale.

(3) Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale.

(4) Federaţiile sau confederaţiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 41 Legea 62/2011 dialogului social Forme de asociere a organizaţiilor sindicale