ANEXA Nr. 4 Legea 63/2011

ANEXA Nr. 4

Indemnizaţii de conducere specifice

1. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare

- % -

minim

maxim

1.

Rector

35

45

2.

Prorector

25

30

3.

Director general administrativ al universităţii

25

30

4.

Decan

20

30

5.

Secretar ştiinţific al senatului universitar

20

25

6.

Prodecan

15

20

7.

Administrator-sef al facultăţii

15

20

8.

Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii

10

15

9.

Director de departament

20

25

10.

Şef de catedră

20

25

2. Funcţiile didactice de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare

- % -

minim

maxim

1.

Inspector şcolar general

45

55

2.

Inspector şcolar general adjunct

35

45

3.

Inspector şcolar de specialitate

30

40

4.

Inspector şcolar

25

30

5.

Director de şcoală sau de liceu *)

25

35

6.

Director adjunct de şcoală sau de liceu *)

20

25

7.

Director (profesor învăţământ preşcolar/primar, institutor, educatoare, învăţător) *)

15

25

8.

Directorul casei corpului didactic

35

45

3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare

- % -

limita maximă

1.

Contabil-şef (administrator financiar)

40

2.

Secretar-şef instituţie învăţământ superior

30

3.

Secretar-şef facultate

25

4.

Secretar-şef *)

20

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ANEXA Nr. 4 Legea 63/2011
# manuela 16-Septembrie-2011
va rog sa ma ajutati si sa-mi spuneti daca este corect faptul ca nu pot fi incadrata cu studii superioare, dupa absolvirea acesteia, incepand cu 1.09.2011 si ce e de facut?

cu stima
Răspunde