Legea 672 audit actualizata Legea auditului public

Legea 672 din 2002 actualizată privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial nr. 953 din 24.12.2002

 

Legea 672 actualizată prin:

  • Legea 191 2011 - pentru modificarea şi completarea Legea 672 2002 privind auditul public intern 06 noiembrie 2011 Monitorul Oficial 780/2011
    Lege-cadru nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 ianuarie 2011 Monitorul Oficial 877/2010
    Legea 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 2009 Monitorul Oficial 761/2009
    OUG 35/2009 - privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009
    OG 37 2004 - pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern 03 februarie 2004 Monitorul Oficial 91/2004

 

  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Organizarea auditului public intern
Art. 4 Organizarea auditului public intern
Art. 5 Organizarea auditului public intern
Art. 6 Organizarea auditului public intern
Art. 7 Organizarea auditului public intern
Art. 8 Organizarea auditului public intern
Art. 9 Organizarea auditului public intern
Art. 10 Organizarea auditului public intern
Art. 11 Organizarea auditului public intern
Art. 12 Desfăşurarea auditului public intern
Art. 13 Desfăşurarea auditului public intern
Art. 14 Desfăşurarea auditului public intern
Art. 15 Desfăşurarea auditului public intern

Art. 16 Desfăşurarea auditului public intern
Art. 17 Desfăşurarea auditului public intern
Art. 18 Auditorii interni
Art. 19 Auditorii interni
Art. 20 Auditorii interni
Art. 21 Contravenţii şi sancţiuni
Art. 22 Contravenţii şi sancţiuni
Art. 23 Contravenţii şi sancţiuni
Art. 24 Dispoziţii finale
Art. 25 Dispoziţii finale