Legea 677 2001 actualizata

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Legea 677 2001 actualizata pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12.12.2001

Actualizata prin Ordonanţă de urgenţă nr. 36/2007 


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol
Art. 1 Legea 677/2001 Dispoziţii generale
Art. 2 Legea 677/2001 Dispoziţii generale
Art. 3 Legea 677/2001 Dispoziţii generale
Art. 4 Legea 677/2001 Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 5 Legea 677/2001 Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 6 Legea 677/2001 Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 7 Legea 677/2001 Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 8 Legea 677/2001 Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 9 Legea 677/2001 Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 10 Legea 677/2001 Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 11 Legea 677/2001 Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 12 Legea 677/2001 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Art. 13 Legea 677/2001 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Art. 14 Legea 677/2001 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Art. 15 Legea 677/2001 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Art. 16 Legea 677/2001 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Art. 17 Legea 677/2001 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Art. 18 Legea 677/2001 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Art. 19 Legea 677/2001 Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor
Art. 20 Legea 677/2001 Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor
Art. 21 Legea 677/2001 Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal
Art. 22 Legea 677/2001 Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal
Art. 23 Legea 677/2001 Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal
Art. 24 Legea 677/2001 Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal
Art. 25 Legea 677/2001 Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal
Art. 26 Legea 677/2001 Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal
Art. 27 Legea 677/2001 Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal
Art. 28 Legea 677/2001 Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal
Art. 29 Legea 677/2001 Transferul în străinătate al datelor cu caracter personal
Art. 30 Legea 677/2001 Transferul în străinătate al datelor cu caracter personal
Art. 31 Legea 677/2001 Contravenţii şi sancţiuni
Art. 32 Legea 677/2001 Contravenţii şi sancţiuni
Art. 33 Legea 677/2001 Contravenţii şi sancţiuni
Art. 34 Legea 677/2001 Contravenţii şi sancţiuni
Art. 35 Legea 677/2001 Contravenţii şi sancţiuni
Art. 36 Legea 677/2001 Dispoziţii finale